Εγκατάσταση, υπηρεσίες & επισκευή

Αξιόπιστος Κλιματισμός

Γρήγορη και αξιόπιστη κατοικία

Υπηρεσίες
Θέρμανσης , Ψύξης & Υδραυλικών εγκαταστάσεων

Γρήγορα , εγκαίρως , εντός προυπολογισμού

Ολοκληρώστε το έργο σας

Επαγγελματική & αξιόπιστη εξυπηρέτηση

Υπηρεσίες

01

Αικατερίνη Β. Μπερμπάτη – Φωτιά

Εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης, κλισματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων, υδραυλικών ειδών, πλακιδίων, ειδών υγιεινής και επίπλων λουτρού

02

03

ΜΕΛΕΤΕΣ : ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΕΝΑΚ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΒΙΟΜΧΣΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

alternative-energy-solar-panel

Συνεργάτες